Menu
Your Cart

När ni besöker sajter, kommer ni överens med denna sekretesspolitik. Falls ni inte kommer överens med denna sekretesspolitik,ber vi er att inte besöka vår sajt. Aktiebolaget ” Kompozitmateriäli”förbehäller sig rätten att ändra denna politik när som helst. Om ni håller på att använda sajten aktiebolaget ”Kompozitmateriäli”efter förändringar, ska det bekräfta er enighet med de här förändringarna. Sekretesspolitiken

Generella regler

1. Allmänna bestämmelser 
1.1. Dessa köpvillkor, tillsammans med de dokument som anges i dessa villkor, är avsedda att ge information om SIA “ Kompozitmateriali ” (“Säljare”), samt att beskriva villkoren för köp och försäljning av sålda varor i webbutiken ("Allmänna villkor"). ("Köpare") och som köper varor ("Varor") i webbutiken på composite24.se
1.2. Dessa villkor gäller för ingående av avtal mellan säljaren och köparen för försäljning av varorna ("avtalet"). Innan du beställer varor i onlinebutiken, läs dessa villkor noga och se till att du förstår dem korrekt. Observera att innan du slutför ordern är köparen skyldig att godkänna dessa villkor och sekretesspolicy, men vägrar att göra det. 
1.3. Köparen uppmanas att skriva ut dessa villkor för framtida referens. 
1.4. Vi informerar dig också om att dessa villkor kan ändras i enlighet med förfarandet som anges i del 6 i villkoren. Varje gång du beställer varorna rekommenderar vi att du granskar villkoren så att köparen är säker på att han förstår de villkor under vilka beställningen kommer att göras i det enskilda fallet. Dessa villkor uppdaterades senast den 25 januari 2021. 
1.5. Dessa villkor och eventuella avtal mellan säljaren och köparen är upprättade och ingås endast på det officiella språket. 

2. Information om säljaren 
2.1. Dessa villkor gäller när du köper produkten på composite24.se ("Internetbutik"). Säljaren är SIA “ Kompozitmateriali ” - ett lettiskt företag som är vederbörligen registrerat och verkar i Republiken Lettland, juridisk enhetskod 40103673474, juridisk adress Bakas Street 19-30, Riga, Lettland. Säljarens momsnummer är LV40103673474. 
2.2. Mer information om säljaren finns i avsnittet ”Om oss”; 
2.3. Säljarens kontaktinformation finns i avsnittet "Kontakter". 

3. Varor 
3.1. Bilderna av varorna i onlinebutiken är illustrativa. Trots det faktum att säljaren gör allt för att visa färgerna på varorna så exakt som möjligt, kan säljaren inte garantera att skärmen på köparens enhet korrekt återspeglar varornas färger. Köparen förstår att varorna kanske inte skiljer sig väsentligt från deras bilder. 
3.2. Förpackningen av varorna kan skilja sig från vad som visas på bilderna i onlinebutiken. 
3.3. Om inte annat anges är alla produkter som erbjuds i onlinebutiken tillgängliga. Om det inte är möjligt att sälja den beställda produkten i enlighet med artikel 5.10. och 9.5. ska köparen omedelbart informeras om detta via e-post eller annan kommunikation (via telefon eller SMS) och beställningen för sådana varor ska annulleras. 
3.4. Säljaren har rätt att bestämma minsta och / eller maximala orderkvantitet för en specifik produkt i en order. 

4. Behandling av personuppgifter 
4.1. Säljaren behandlar köparens personuppgifter i enlighet med sekretesspolicyn. Med tanke på att integritetspolicyn innehåller viktiga bestämmelser i villkoren uppmuntrar vi köparen att läsa dem noggrant och se till att alla villkor i sekretesspolicyn är förståeliga och godtagbara för dem. 

5. Avtal om köp- och försäljningsavtal 
5.1. Köpare kan köpa varor i denna webbutik: 
a) fysiska personer som har fyllt 16 år (sexton), 
b) juridiska personer. 
5.2. Genom att godkänna dessa villkor bekräftar köparen att han har rätt att köpa varorna i denna webbutik. 
5.3. Mängden av de beställda varorna får inte vara mindre än minsta belopp i kundvagnen. 
5.4. Proceduren för beställning av varor som anges av säljaren ger köparen möjlighet att kontrollera och korrigera fel innan den slutliga beställningen lämnas in. Det rekommenderas att köparen noggrant läser och kontrollerar den inlämnade beställningen i varje steg av beställning. 
5.5 Avtalet mellan köparen och säljaren ska anses vara ingått från det ögonblick då köparen har skapat kundvagnen i webbutiken, angett köparens namn, efternamn (med latinska bokstäver) och leveransadress, exakt postnummer, tryck “Bekräfta Din beställning ”och betalar för beställningen eller väljer den betalningsmetod som anges i avsnitt 10.1. stycke a. på pricken. Om ordern inte betalas anses avtalet inte vara ingått. Säljaren har rätt att kontakta köparen med hjälp av telefonnumret eller e-postadressen som anges i beställningen, baserat på det ingående avtalet eller löser eventuella osäkerhetsfaktorer relaterade till genomförandet av avtalet. 
5.6. När köparen lämnar en beställning och betalar för den eller väljer klausul 10.1. stycke a. betalningsmetoden som anges i stycke - ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av beställningen skickas till det. 
5.7. När du förbereder en beställning skickar säljaren köparen ett e-postmeddelande som informerar om att varorna har skickats till köparen eller är redo att tas emot i butiken (beroende på vilken av leveransmetoderna för varorna som väljs). 
5.8. Varje kontrakt (order) som ingås mellan köparen och säljaren registreras och lagras i webbutikens databas. 
5.9. Genom att ingå Avtalet samtycker Köparen till att vid köpet kommer en elektronisk momsfaktura med inköpsinformationen att skickas till den angivna e-postadressen. Fakturan skickas till e-post på arbetsdagar senast inom 6 (sex) arbetsdagar från det att köparen tar emot varorna eller säljaren överlämnar varorna till kuriren (om varorna levereras till köparen med kurir tjänster). Momsfakturan utfärdas med leveransdatumet för varorna till kuriren eller datum för mottagande / leverans av varorna (beroende på vilken av leveransmetoderna för varorna som valts och vilken av säljarens leverantörer som levererar varorna i särskilt fall). 
5.10. Om säljaren inte kan sälja produkten, till exempel på grund av att produkten inte finns i lager, eftersom produkten inte längre säljs eller på grund av ett fel relaterat till det pris som anges i onlinebutiken, som anges i artikeln 9.5. Säljaren ska informera köparen om detta via e-post eller på annat sätt (via telefon eller SMS) och beställningen kommer att annulleras. Om köparen redan har betalat för produkten återbetalar säljaren de betalade beloppen inom 14 (fjorton) kalenderdagar. 

6. Rätt att ändra reglerna 
6.1. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor, inklusive men inte begränsat till, i samband med: 
(a) ändringar av betalningsvillkoren, 
(b) ändringar av tillämplig lag. 
6.2. Varje gång du beställer varorna i syfte att ingå avtalet mellan säljaren och köparen, är den version av villkoren som är giltig samma dag som avtalet ingås giltig. 
6.3. Varje gång villkoren ändras på grundval av klausul 6 i dessa villkor kommer säljaren att informera köparen och meddela om detta, vilket indikerar att villkoren har ändrats och datumet för deras ändring kommer att anges i klausul 1.4 i dessa villkor. . punkt. 

7. Återlämnande av varor och ensidig återkallelse av avtalet genom att utöva konsumentens ångerrätt 
7.1. Köparen, som är en konsument (fysisk person), har rätt att utöva ångerrätten utan att ange orsaken och att returnera de mottagna varorna - klausul 7.3 i dessa villkor. inom den tidsperiod som anges i denna bestämmelse betyder att köparen har rätt att under denna period av eftertanke eller andra skäl meddela säljaren om sin begäran om att returnera varorna till säljaren och ta emot de betalda pengarna. Kostnaderna för att returnera varorna måste betalas av köparen. 
7.2. Köparen (konsumenten) kan inte utöva ångerrätten i enlighet med skåpförordningen nr 255 ”Bestämmelser om distansavtal” i de fall som anges i 22 §, inklusive, men inte begränsat till, om: 
a) Produkten tillverkas enligt köparens instruktioner eller produkten är tydligt anpassad (anpassad till köparens personliga behov); 
b) Produkten är lättfördärvlig eller håller på att löpa ut; 
c) Köparen har öppnat förpackningen av produkten, som av hälso- och hygienskäl inte kan returneras; 
d) Varorna blandas oåterkalleligt med andra varor efter leverans; 
7.3. Köparens rätt att ensidigt dra sig ur avtalet, returnera varorna till säljaren och ta emot pengar med hjälp av ångerrätten inom 14 dagar gäller endast för konsumenter (fysiska personer) och uppstår från och med dagen för avtalets ingående, enligt definitionen i klausul 5 av villkoren. I vissa fall, specificerade av säljaren, kan kvalitetsvaror också returneras under en längre tid. 14-dagarsperioden räknas enligt följande: 
a) för avtalet - från den dag då köparen eller en tredje part än transportören (kurir) och som anges av köparen har tagit emot varorna; 
b) Om köparen har beställt flera varor levererade separat i en beställning - från den dag då köparen eller en tredje part än transportören och som anges av köparen har mottagit de senaste varorna; 
c) Om varorna som består av flera partier eller delar levereras - från den dag då köparen eller en annan tredje part än transportören och som anges av köparen har mottagit det sista partiet eller en del av varorna; 
d) För kontrakt för regelbunden leverans av varor - från och med den dag då köparen eller en tredje part än transportören mottagit det och som specificerats av köparen av de första varorna. 
7.4. Köparen, som vill returnera varorna och återkalla avtalet, är skyldig att sända en slutförd begäran till säljaren i en fri form, som skulle innehålla beslut om återkallande av avtalet. Vid mottagandet av köparens meddelande ska säljaren omedelbart skicka ett bekräftelse på mottagandet av meddelandet. 
7.5. Objekt byts ut och / eller returneras till kundtjänst, med förbehåll för undantagen i avsnittet "Retur och garanti". 
7.6. Köparen ska omedelbart och under alla omständigheter senast inom 14 (fjorton) dagar från dagen för anmälan till säljaren om beslutet att returnera varorna (eller återkalla avtalet) returnera eller överlämna varorna till säljaren eller en person som auktoriserats av säljaren att acceptera varorna. Tidsfristen anses vara uppfylld om köparen skickar varorna före utgången av 14 (fjorton) dagarsperioden. 
7.7. Köparen får endast utöva rätten att returnera varorna om den period som anges för retur av de varor som anges i avsnitt 7.3 i villkoren inte har missats. och det kommer att vara möjligt att återföra produkten till sitt ursprungliga skick och sälja den till fullt eller reducerat pris. 
7.8. Alla pengar som betalats för produkten, inklusive leveranskostnader, returneras till köparen som returnerade varorna. Efter mottagandet av varorna och utvärdering av deras kvalitet ska säljaren returnera pengarna för varorna senast inom 14 (fjorton) dagar med hänsyn till klausul 7.13 i dessa villkor. bestämmelserna i stycket Aktuella leverans- och servicetariffer finns i avsnittet "Leverans och mottagande av varor". Om endast en del av varorna returneras, kommer leveranskostnaderna bara att ersättas om de andra varorna av samma beställning, när de köps separat, skulle bli föremål för en lägre taxa än den tariff som tillämpades vid köp av varorna tillsammans med de returnerade varorna, och endast i den utsträckning som är lika med den angivna avgiftsskillnaden. I händelse av att varorna returneras på grund av sin otillräckliga kvalitet, punkt 7.12. bestämmelserna i punkt. 
7.9. Köparen är ansvarig för minskningen av varornas värde (inklusive, men inte begränsat till, i de fall som anges i avsnitt 7.10 i dessa föreskrifter), som inträffade på grund av sådana aktiviteter som inte är nödvändiga för att fastställa typen, fastigheterna och drift av varorna, dvs. säljaren har rätt att ensidigt minska det belopp som ska returneras till köparen i proportion till denna minskning av varornas värde. 
7.10. Den returnerade produkten måste vara oskadad utan att förlora varornas utseende (oskadade etiketter, skyddsfilmer etc.) och den får inte användas. Alla returnerade varor måste ha autentiska etiketter, skyddspåsar och samma tillbehör som de såldes med. De returnerade varorna måste vara i originalförpackningen (med instruktioner och garantikort, om de levererades med produkten) i samma sammansättning som köparen hade köpt den. Gåvor som tas emot för varorna måste också returneras tillsammans. 
7.11. När du returnerar produkten måste en momsfaktura (dess nummer) skickas och ordernumret måste anges. 
7.12. Om köparen returnerar varorna på grund av deras icke-överensstämmande kvalitet, förbinder sig säljaren att helt återbetala det köpta priset för de avvikande varorna och att ersätta leverans- och returkostnaderna. Om endast en del av varorna returneras, kommer leveranskostnaderna bara att ersättas om de andra varorna av samma beställning, när de köps separat, skulle bli föremål för en lägre taxa än den tariff som tillämpades vid köp av varorna tillsammans med de returnerade varorna, och endast i den utsträckning som är lika med den angivna tullskillnaden. Om en annan metod för att returnera varorna valdes, som skiljer sig från den som säljaren erbjuder, till följd av att oproportionerliga och högre kostnader uppkommit, är säljaren inte skyldig att täcka sådana returkostnader. 
7.13. Som vanligt överför säljaren de återbetalningsbara beloppen till det bankkonto som anges av köparen i alla banker som är verksamma i Republiken Lettland. 
7.14. Säljaren har rätt att inte återbetala de belopp som betalats av köparen förrän varorna återlämnas till säljaren och deras överensstämmelse med artikel 7.9. och 7.10. poäng. 
7.15. Köparen har rätt att säga upp avtalet innan överlåtelsen av ägandet av varorna till köparen, dvs tills köparen tar emot varorna. 
7.16. Om varorna levererades till köparen efter återkallande av avtalet: 
a) Köparen är skyldig att omedelbart returnera varorna till säljaren; 
b) Förutom i fall relaterade till den avvikande produkten, enligt avsnitt 7.12. köparen är ansvarig för att täcka kostnaderna för att returnera varorna till säljaren; 
c) Köparen är skyldig att ta hand om konserveringen av varorna tills de återvänder till säljaren. 
d) Priset på varorna och leveranskostnaderna återbetalas till köparen i enlighet med 7.8. punkt. 
7.17. I alla fall har köparen rättigheterna som följer av den icke-överensstämmande försäljningen av produkten, som tillhandahålls av lagstiftningen i Republiken Lettland. Returvillkoren i detta avsnitt 7 eller andra klausuler i villkoren påverkar inte förekomsten av denna rättighet. 

8. Leverans 
Hemleverans
8.1. Om köparen väljer levereras varorna av transportföretaget på köparens bekostnad. I vissa fall som specificeras av säljaren levereras varorna på säljarens bekostnad. 
8.2. Genom att välja hemleveransservice vid beställningstidpunkten förbinder sig köparen att ange den exakta leveransplatsen för varorna. Det exakta leveranspriset beror på vikten och priset på de beställda varorna. Aktuella leveranspriser anges i avsnittet "Leverans och mottagande av varor". 
8.3. Last- och upphämtningstjänster måste beställas separat innan du betalar varorna. Avlastnings- och leveransservice betalas av köparen. I vissa fall, som anges av säljaren, ska säljaren betala för lossning och leverans av varorna. Aktuella priser för lossning och upphämtning tillhandahålls i avsnittet "Leverans och mottagande av varor". 
8.4. Köparens order utförs före det schemalagda leveransdatum som anges i 5.7. i meddelandet om avsändning som anges i punkt 16, förutom i händelser utanför säljarens kontroll (enligt definitionen i punkt 16 i dessa bestämmelser). 
8.5. Vanligtvis levereras varorna till den adress som anges av köparen inom de villkor som anges i avsnittet "Leverans och mottagande av varor". Köparen informeras alltid om den förväntade leveranstiden för produkten via e-post. 
8.6. Om köparen, innan han beställer, väljer paketet "expressleverans" men produkten inte levereras inom den angivna tiden, har köparen rätt att få återbetalning för den betalda "expressleverans" -tjänsten. 
8.7. När du beställer mer än en produkt kan de levereras vid olika tidpunkter, eftersom de transporteras från olika lager. Det finns ingen extra kostnad för detta. 
8.8. Äganderätten till produkten övergår till köparen från det ögonblick som kuriren överlämnar varorna till köparen. Risken för oavsiktlig förlust av eller skada på varorna övergår till köparen när köparen eller en annan tredje part än transportören (kurir) som anges av köparen har tagit emot varorna. Om transportören av varorna väljs av köparen och säljaren inte erbjöd ett sådant leveransalternativ, ska den risk som anges i denna del övergå till köparen från det att varorna överlämnas till transportören. 
8.9. Vid leverans av sändningen är köparen eller en tredje part som specificeras av köparen skyldig att kontrollera med transportföretagets representant skicket på sändningsförpackningen, med hänsyn till reglerna för kurirtjänstorganisationen som anges i avsnittet "Retur och garanti". 
8.10. Om förpackningen på sändningen är skadad har köparen eller en tredje part som anges av köparen rätt att inte acceptera sändningen. I det här fallet ska företrädaren för den organisation som tillhandahåller budtjänster tillsammans med köparen eller en tredje part som anges av köparen fylla i en särskild sändningsinspektionsrapport som lämnats in av representanten för den organisation som tillhandahåller budtjänster med angivande av identifierad skada. 
8.11. Köparen eller en tredje part som specificerats av köparen, accepterar leveransen och signerar den datalagringsenhet som lämnats av representanten för kurirtjänstorganisationen eller på den papperslösa leveranssedeln, det antas att varorna levereras i ett oskadat paket, ytterligare tjänster som anges i datalagringsenheten eller pappersleveranscertifikatet tillhandahålls vederbörligen, om inte annat anges. 
8.12. Vid leverans och leverans av varorna till den adress som anges av köparen antas det att varorna har levererats till köparen, oavsett om varorna faktiskt accepteras av köparen eller någon tredje part som accepterar varorna på adressen specificerad. Om varorna inte levereras den planerade leveransdagen för varorna ska köparen omedelbart men senast nästa dag efter den planerade leveransdagen för varorna informera säljaren om detta. 
8.13. Om varorna inte accepteras av köparen är köparen skyldig att ange uppgifterna om den person som accepterar varorna genom att fylla i leveransinformationen för beställningen. 
8.14. Vid godkännande av varorna måste ett giltigt identitetsdokument presenteras för att identifiera köparen korrekt. Om köparen inte själv kan acceptera varorna, men varorna har levererats till den adress som köparen anger, har köparen ingen rätt att göra anspråk på säljaren angående leveransen av varorna till en olämplig person. 
8.15. Köparen är skyldig att inspektera förpackningen, kvantiteten, kvaliteten, sortimentet, tillbehören och monteringen av varorna inom 14 (fjorton) dagar från det att varorna levereras. Om köparen inte uppfyller denna skyldighet och inte lämnar in ett krav till säljaren inom den angivna tidsperioden antas det att förpackningen av varorna är i rätt skick, men kvantitet, kvalitet, sortiment, tillbehör och montering överensstämmer med bestämmelserna i avtalet. 
Mottagande av varor i kundtjänstcentret
8.16. Efter köparens val, med undantag för de fall som anges i avsnittet "Leverans och mottagande av varor", kan de varor som beställts i onlinebutiken tas emot gratis i kundtjänstcentret. 
8.17. Efter att säljaren har förberett varorna för mottagande informeras köparen via e-post eller annan kommunikationsmetod (telefon eller SMS) om att varorna är redo för mottagande. 
8.18. Vanligtvis anges tidsfristerna för beredning av varorna inom de tidsfrister som anges i avsnittet "Leverans och mottagande av varor". 
8.19. De beställda varorna måste tas bort senast 3 (tre) kalenderdagar efter det att säljaren har informerat köparen via e-post eller annan kommunikationsmetod (telefon eller SMS) om eventuellt mottagande av varorna. Beställningen annulleras om varorna inte tas bort inom den angivna perioden. 
8.20. Äganderätten till produkten vid mottagandet i kundtjänstcentret övergår till köparen från det ögonblick som säljaren överlämnar varorna till köparen. 
8,21. Vid mottagandet av varorna i butiken är köparen skyldig att: 
(a) ange ordernumret, 
(b) presentera ett giltigt identitetsdokument. 
8.22. Endast köparen kan hämta varorna. Om varorna kommer att plockas upp av en annan person när de beställer varorna, måste de anges som mottagare av varorna. Om köparen är en juridisk enhet har säljaren rätt att begära en fullmakt att ta emot varorna. 
8,23. Vid mottagandet av varorna är köparen eller en tredje part som specificeras av köparen skyldig att kontrollera förpackning, kvantitet, kvalitet, sortiment, tillbehör och montering av varorna: 
a) om köparen eller en tredje part som anges av köparen har rätt att inte acceptera varorna, om det är fastställt att förpackningen av varorna är skadad, gör inte varornas kvantitet, kvalitet, sortiment, tillbehör och montering motsvara; 
b) Vid godkännande av varorna av köparen eller av en tredje part som anges av köparen antas det att varorna har levererats i korrekt förpackning, kvantitet, kvalitet, sortiment, tillbehör och montering av varorna uppfyller bestämmelserna i Överenskommelsen. 
8.24. Ytterligare information om leveransen av varorna finns i avsnittet "Leverans och mottagande av varor". 

9. Varupris och leveranskostnader 
9.1. Priserna på varorna kommer att vara som anges i onlinebutiken. Säljaren gör allt för att försäkra sig om att priserna på varorna vid den tidpunkt då köparen gör beställningen är korrekta. Om säljaren märker att det finns felaktigheter i priserna på varorna, gäller klausul 9.5 i dessa villkor. punkt. 
9.2. Priserna på varorna kan ändras, men sådana förändringar påverkar inte de redan ingångna avtalen. 
9.3. Varornas priser anges inklusive moms (i förekommande fall) i det belopp som gällde vid den aktuella tiden i Republiken Lettland. Om mervärdesskattesatsen skulle ändras under perioden från dagen för beställningen till leveransdagen kan priset ändras med hänsyn till förändringar i mervärdesskatten, såvida inte köparen betalade varorna helt innan mervärdesskattesatsen ändrades trädde i kraft. Säljaren ska skriftligen informera köparen om sådana prisändringar och ge köparen en möjlighet att köpa produkten till ett pris som har justerats med hänsyn till den ändrade mervärdesskattesatsen eller att annullera beställningen. Beställningen uppfylls inte förrän köparens svar har mottagits. Om köparen inte kan kontaktas med de kontakter som anges av det antas att beställningen har annullerats och köparen informeras skriftligen om den. 
9.4. Produktpriser inkluderar inte beställning, leverans och leveranskostnader. Fraktkostnader i onlinebutiken kan komma att ändras. Aktuella leveranspriser anges i avsnittet före köpbekräftelsen. 
9.5. Med tanke på att säljarens onlinebutik erbjuder ett mycket brett sortiment av varor, trots alla rimliga ansträngningar från säljaren, kan det inte uteslutas att priset på varorna kan vara felaktigt på grund av ett tekniskt fel oberoende av säljaren. Om säljaren finner att priset på varorna anges felaktigt, ska säljaren informera köparen om detta via e-post eller annan kommunikationsmetod (telefon eller SMS) och annullera beställningen. Köparen, om han vill köpa samma produkt till det nya korrekt angivna priset, måste beställa den igen. 

10. Betalning 
10.1. Köparen kan betala för varorna: 
a) genom banköverföring till säljarens konto som anges på fakturan för moms i förskott; 
b) betalningskort (kredit- eller betalkort); 
10.2. Det rekommenderas att juridiska personer anger företagets registreringsnummer i orderinformationen för snabbare betalningsidentifiering. På detta sätt kommer ordern att bekräftas snabbare i systemet och dess körning kommer att starta snabbare. 
10.3. Om köparen väljer 10.1. b. den betalningsmetod som anges i stycket, köparen är skyldig att bekräfta betalningsuppdraget i köparens bank senast inom 24 (tjugofyra) timmar från tryck på knappen "Beställ". Utan att bekräfta betalningsuppdraget inom den angivna fristen har säljaren rätt att anse att köparen vägrade att ingå avtalet och att annullera ordern. 
10.4. De varor som köparen har valt är reserverade i säljarens system och säljaren börjar fullgöra beställningen: 
a) när säljaren får ett meddelande från köparens bank om betalningen för de valda varorna - 10.1. a. och b. i fallet med 
10.5. Onlinebutiken "Tax Free" tillhandahåller inga tjänster. 

11. Köparens skyldigheter 
11.1. Köparen åtar sig att endast tillhandahålla korrekt och fullständig information i inköpsformuläret. Om informationen som anges i registreringsformuläret ändras är köparen skyldig att uppdatera den omedelbart. 
11.2. Köparen förbinder sig att använda webbutiken rättvist och korrekt, inte att skada dess drift eller stabila drift. Om köparen inte uppfyller denna skyldighet har säljaren rätt att begränsa, avbryta (avsluta) köparens förmåga att använda webbutiken utan föregående meddelande och säljaren är inte ansvarig för eventuella relaterade förluster hos köparen. 
11.3. Köparen är skyldig att betala för de beställda varorna och acceptera dem i enlighet med de förfaranden som anges i dessa villkor. 
11.4. Trots de skyldigheter som föreskrivs i andra klausuler i villkoren förbinder sig köparen att inspektera produkten och se till att den mottagna produkten är den som beställts av köparen innan han börjar använda produkten (inklusive före montering, montering etc.) . 
11.5. Köparen är skyldig att följa andra krav som föreskrivs i dessa föreskrifter och rättsakterna i Republiken Lettland. 

12. Tillverkarens garanti 
12.1. Vissa varor som säljs av säljaren täcks av tillverkarens garanti. Information om garantin och tillämpliga villkor anges i tillverkarens garanti som medföljer varorna. 
12.2. Tillverkarens garanti kompletterar köparens rättigheter relaterade till varor av låg kvalitet. 

13. Säljarens skyldigheter 
13.1. Säljaren åtar sig: 
a) göra allt för att försäkra att köparen kan använda de tjänster som tillhandahålls av webbutiken på rätt sätt; 
b) respektera köparens integritet, behandla köparens personuppgifter endast i enlighet med de förfaranden som anges i reglerna, integritetspolicyn och de rättsliga handlingarna i Republiken Lettland. 
13.2. Säljaren förbinder sig att följa alla krav som anges i dessa villkor. 

14. Produktkvalitet 
14.1. Säljaren garanterar varornas kvalitet (juridisk kvalitetsgaranti). Säljaren beviljar en kvalitetsgaranti som gäller under en viss tid för olika typer av varor, vars specifika term och andra villkor anges i de dokument som skickas tillsammans med produkten. 
14.2. Defekter i varorna elimineras, liksom varor som inte uppfylls, ersätts eller returneras på grundval av det förfarande som fastställs i dessa föreskrifter och med hänsyn till kraven i tillämpliga rättsakter i Republiken Lettland. 
14.3. Köparen, som vill lämna in ett klagomål om lågkvalitativa eller ofullständiga produkter, kan göra det i kundtjänstcentret eller via e-post info@chemify.com
14.4. När du lämnar in ett klagomål måste köparen bifoga en momsfaktura för inköpet av produkten (dess nummer) och tillhandahålla följande information: 
a) Produktordernummer; 
b) Fel, tecken på skada eller saknad del av varorna måste anges; 
c) Andra bevis måste tillhandahållas, såsom ett fotografi av produkten, ett fotografi av dålig kvalitet (om det är en mekanisk skada och det är möjligt att ta ett fotografi), ett fotografi av produktens förpackning etc. c. 
14.5. När du lämnar in ett klagomål måste köparen ange ett av sätten på vilket köparen vill att kravet ska lösas: 
a) Säljaren, utan kompensation, eliminerar varornas överensstämmelse inom rimlig tid - defekter, om bristerna kan elimineras; 
b) Sänk inköpspriset i enlighet därmed; 
c) Ersätt produkten med en liknande produkt av lämplig kvalitet, såvida inte bristerna är små eller beror på köparens fel; 
d) Avbryta avtalet och återbetala det belopp som betalats till köparen för produkten om försäljning av varor av dålig kvalitet är ett väsentligt brott mot beställningen. 
14.6 När du granskar ett anspråk ges ett svar inom 14 (fjorton) dagar. 
14.7. Köparen kan också fråga om garantiunderhåll via telefon +371 28001121 eller genom att ställa frågor genom att skriva till e-post: info@chemify.com

15. Ansvar 
15.1. Köparen är ansvarig för de åtgärder som utförs via webbutiken, inklusive, men inte begränsat till, noggrannheten i de uppgifter som tillhandahålls i inköpsformuläret. Köparen är ansvarig för konsekvenserna av fel eller felaktigheter i uppgifterna i registreringsformuläret. 
15.2. Genom att fylla i köpformuläret i webbutiken är köparen ansvarig för att lagra och / eller överföra sina inloggningsuppgifter till tredje part. Om tjänsterna som tillhandahålls i onlinebutiken används av tredje parter som är anslutna till onlinebutiken med hjälp av köparens inloggningsuppgifter, anser säljaren att en sådan person är köparen och köparen ansvarar för alla sådana tredjepartsaktiviteter som utförs i online Lagra. 
15.3. Säljaren, i den utsträckning som inte strider mot tillämplig lag, befrias från något ansvar i fall där förlusten uppstår på grund av att köparen, trots säljarens rekommendationer och skyldigheter, inte känner till dessa villkor, denna sekretesspolicy och andra dokument som anges i villkoren till : även om det fick en sådan möjlighet. 
15.4. Köparen är skyldig att säkerställa anslutningen av Internetbutiken till säker lagring av data och att inte avslöja den, samt att se till att informationen endast är känd och att informationen endast används av köparen och inte att överföra. Om det finns en misstanke om att anslutningsdata kan ha blivit kända för en annan person, måste säljaren meddelas omedelbart, liksom säljaren måste omedelbart underrättas om överträdelse eller avslöjande av anslutningsuppgifterna till webbutiken. Alla åtgärder som utförs med köparens identifikationskod ska anses utförda av köparen och köparen tar fullt ansvar för konsekvenserna av sådana åtgärder. 
15.5. Parterna är ansvariga för överträdelser av det avtal som ingåtts med hjälp av webbutiken i enlighet med de förfaranden som anges i Republiken Lettlands lagstiftning. 
15.6. I händelse av att säljaren bryter mot bestämmelserna i dessa villkor, är den ansvarig för den skada eller förlust som köparen ådrar sig till följd av de förväntade konsekvenserna av överträdelsen av dessa villkor. Skada eller förlust anses vara förutsebar om det är en uppenbar konsekvens av säljarens överträdelse eller om säljaren och köparen var medvetna om sådan skada eller förlust vid tidpunkten för avtalets ingående. 
15.7. Säljaren levererar varorna endast för hushållsbehov och personligt bruk. Köparen förbinder sig att inte använda varorna för försäljning för kommersiella, affärs- eller återförsäljningsändamål, och säljaren kommer inte att hållas ansvarig för förlust av affärer, affärsförluster, fel eller förluster relaterade till förlorade affärsmöjligheter. 
15.8. Säljaren ansvarar inte för informationen som tillhandahålls på andra företags webbplatser, även om köparna går in på dessa webbplatser med länken i säljarens webbutik. 

16. Händelser utanför säljarens kontroll 
16.1. Säljaren ska inte hållas ansvarig för bristande eller försenad genomförande av Avtalet eller förpliktelser enligt Avtalen, om sådan bristande eller fördröjning inträffade i samband med händelser utanför Säljarens kontroll, enligt definition i avsnitt 16.2. punkt. 
16.2. En händelse utanför säljarens kontroll betyder varje åtgärd eller händelse utanför säljarens rimliga kontroll. 
16.3. I händelse av en händelse utanför säljarens kontroll och som påverkar säljarens skyldigheter enligt avtalet korrekt: 
a) Säljaren kommer omedelbart att informera köparen; och 
b) Uppfyllelsen av säljarens skyldigheter som följer av avtalet kommer att avbrytas och löptiden för förpliktelserna kommer att förlängas med en löptid som är lika med händelsens varaktighet utanför säljarens kontroll. Om händelser utanför säljarens kontroll påverkar leveransen av varorna till köparen, kommer säljaren att komma överens om ett nytt leveransdatum efter säljarens händelser utanför säljarens kontroll. 

17. Skicka information 
17.1. Termen "skriftlig" som används i villkoren inkluderar också e-post. 
17.2. För att skriftligen kontakta säljaren eller om villkoren föreskriver köparens skyldighet att kontakta säljaren skriftligen skickar köparen ett e-postmeddelande till info@kompozitmateriali.lv eller ett vanligt brev riktat till SIA “ Kompozitmateriali ”Till adressen Bakas Street 19 - 30, Riga, LV-1030, Lettland. Säljaren kommer att skriftligen meddela köparen mottagandet av meddelandet (vanligtvis via e-post). För att utnyttja ångerrätten och återkalla avtalet föreskrivs proceduren för köparens ansökan till säljaren i klausul 7 i dessa villkor. 
17.3. Säljaren skickar alla meddelanden till köparen till den e-postadress som anges i köparens inköpsformulär. 

18. Övriga bestämmelser 
18.1. Alla avtal som ingås mellan säljaren och köparen regleras av dessa villkor tillsammans med de dokument som uttryckligen anges i villkoren. Eventuella avvikelser från dessa villkor är endast giltiga om de görs skriftligen. 
18.2. Köparen, med hänsyn tagen till lagstiftningen i Republiken Lettland, har vissa rättigheter relaterade till varorna av undermålig kvalitet. Ingenting i dessa villkor ska tolkas för att begränsa eller begränsa utövandet av sådan rättighet. 
18.3. Säljaren har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till en tredje part eller personer, men överlåtelsen av sådana rättigheter och skyldigheter kommer inte att påverka köparens rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Vid sådan överföring kommer Säljaren att informera Köparen genom att tillhandahålla information om överföringen i webbutiken. 
18.4. Köparen har inte rätt att överföra hela eller delar av de rättigheter eller skyldigheter som följer av dessa Villkor till en tredje part eller personer utan skriftligt medgivande från Säljaren. 
18.5. Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att förbli i full kraft. Varje bestämmelse i dessa villkor som visar sig vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar endast delvis eller i viss utsträckning ska överleva i den utsträckning att den inte har förklarats olaglig, ogiltig eller inte verkställbar. 
18.6. Om inte annat anges i dessa villkor, ska varje försening av säljaren i samband med utövandet av dess rättigheter enligt detta avtal inte utgöra ett avstående eller avsägelse från köparen av någon rätt, utan delvis eller delvis fullgörande av förpliktelser eller exklusiv eller delvis utövande av någon rättighet som dessa skyldigheter inte behöver uppfyllas eller att denna rätt inte kan utövas i framtiden. 
18.7. Republiken Lettlands lagar ska tillämpas på dessa villkor och förhållandet mellan parterna i enlighet med dessa villkor (inklusive frågorna om ingående, giltighet, tillämpning och uppsägning av avtalet) och ska tolkas på grundval av lagarna i Republiken Lettland. 
18.8. Tvister, avvikelser eller anspråk som härrör från eller är relaterade till dessa villkor, deras överträdelse, upphörande eller giltighet ska slutgiltigt avgöras i enlighet med de förfaranden som anges i lagstiftningen i Republiken Lettland. 
18.9. Köparen kan lämna in förfrågningar eller klagomål om den produkt som köpts i säljarens onlinebutik på den elektroniska konsumenttvistplattformen ec.europa.eu/odr/
18.10. Konsumenttvister avgörs utanför domstol av Consumer Out-of-Court Dispute Resolution Commission, som ligger på Brīvības Street 55, Riga, LV-1010, Lettland, ptac.gov.lv/en.

Generella regler

Generella regler COMPOSITE24